​​​Regular Faculty

Susan Grettenberger, Ph.D., LMSW, MPA, Professor & Social Work Program Director
Anspach 034D | (989) 774-3591 | grett1se@cmich.edu | Profile

​Lissa M. Schwander, Ph.D., MSW, Assistant Professor & Interim Field Coordinator
Anspach 034E | (989) 774-7467 | schwa1l@cmich.edu Profile

Kathleen Woerhle-Ennis, Ph.D., MSW, Assistant Professor
Anspach 034D | (989) 774-1449 | woehr1kl@cmich.edu | Profile

​​​​​Fixed Term Faculty 

Deana Hunt, MSW, Instructor 
Anspach 034A | (989) 774-2690 | pitts1dm@cmich.edu

Myrna McNitt​, MSW, Instructor​ 
Anspach 034F | (989) 774-2690 | mcnit1ml@cmich.edu

Valerie Muniz, MSW, Instructor
Anspach 034G | (989) 774-2690 | austi1vk@cmich.edu

Selene Wadhawan, MSW, Instructor
Anspach 034B | (989) 774-2690 | wadha1s@cmich.edu