​​​B.A. & B.S. Majors & Minors
Chouza-Calo, Kulawik, Rengifo

B.A. & B.S. Majors with Business Concentration
Gutierrez-Rivas

Translation Certificate
Gutierrez-Rivas, ​Hurtado, Mendoza-Farias